Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Victoria Regen

Diagnostik

Snabba diagnostiska verktyg är av stor betydelse i modern sjukvård och avgörande för korrekt identifiering av bakterieinfektioner och effektiv antibiotikabehandling. Den globala ökningen av antibiotikaresistens har i kombination med bristen på utveckling av nya antibiotika gjort förbättrade diagnostiska verktyg och protokoll allt viktigare.