Göteborgs universitet
Bild
bakterier
Foto: Arek Socha

Överföring

Resistenta bakterier sprids snabbt mellan människor och länder och resistensgener sprids mellan bakterieceller och arter. Kunskapen om de molekylära och samhälleliga krafterna som driver dessa överföringar är otillräcklig.