Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Leopictures

Läkemedel och biomaterial

Uppkomsten av antibiotikaresistens har kraftigt minskat effektiviteten av alla antibiotika som används kliniskt idag. Samtidigt har väldigt få nya antibiotika utvecklats under de senaste 20 åren.