Göteborgs universitet
Bild
drain
Foto: Samson Jay

Övervakning

Antimikrobiell övervakning handlar om att kartlägga förändringar av mönster hos mikrober för att förstå resistensutveckling. Denna typ av övervakning är avgörande för att bromsa uppkomsten och spridningen av läkemedelsresistenta mikroorganismer i människor, djur, växter och miljön.