Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Pixabay

CARe Management

Centrumföreståndarna leder centrets verksamhet och ansvarar för genomförandet av beslut som fattas av styrgruppen. Det finns även administrativa resurser knutna till CARe.

Centrumföreståndade

Joakim Larsson, Professor
Adress: Guldhedsgatan 10a, 5th floor
E-mail: joakim.larsson@fysiologi.gu.se
Telefon:+46 (0) 31 342 4625 

Biträdande centrumföreståndare 

Michaela Wenzel, docent
Department för Life Sciences, Chalmers University of Technology
Telefon 031-772 20 74 
Email: wenzelm@chalmers.se
https://research.chalmers.se/person/wenzelm 

Forskningssamordnare

Lovisa Aijmer 
Telefon: 031-786032
E-mail: lovisa.aijmer@gu.se 

Administrativt stöd

Buisness & Law 

Mathilda Segerstad, jurist
E-mail: mathilda.segerstad@gu.se
Telefon 31-786 6933 

Innovationsrådgivning

Gia Kourouklidou, Innovationsrådgivare
E-mail: gia.kourouklidou@gu.se
Telefon: 0708-18 57 04

Ann Lindgård, Innovationsrådgivare
E-mail: ann.lindgard@gu.se
Telefon: 031-786 2626

Forkningsfinansiering 

Dubi Eliasson, forskningsrådgivare 
E-mail: dubravka.eliasson@gu.se
Telefon: 0766 18 64 70