Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Margareta Wallin Peterson

Om Margareta Wallin Peterson

 

Margareta Wallin Peterson är sedan 2018 professor emerita.

Hon har ett flertal uppdrag såsom:

Styrelseordförande för Stiftelsen Nordens Ark

Styrgruppsordförande för Center for Intellectual Property vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Ledamot av KK-stiftelsens Expertgrupp

Ledamot av valberedning för Jönköping University

Ledamot av styrelsen för Felix Neuberghs stiftelse

Ledamot i gruppen för Samverkansfrågor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap

Chefsredaktör för webbtidskriften Bioscience Explained som publicerar översiktsartiklar och laborationer samt klassrumsaktiviteter för främst gymnasiet men även till del för grundskolans högre klasser (www.bioenv.gu.se/samverkan/bioscience-explained)

Margareta Wallin Peterson har lång erfarenhet av ledningsuppdrag såväl inom som utanför Göteborgs universitet och publicerade 2018 boken Akademisk chef - hur fungerar det? tillsammans med professor Kerstin Norén.

Hon var prorektor för samverkans- och innovationsfrågor vid Göteborgs universitet under perioden 2004 till 2012, därefter vicerektor till och med juni 2015. Hon har därefter varit rektors rådgivare och projektledare för projektet Vision2020-Medicinarebergetfram till lutet av 2016.

Hon har haft flera interna styrgruppsuppdrag vid Göteborgs universitet samt varit styrelseordförande för dess Holdingbolag (GU Ventures) i 11 år. Under åren 2002 till 2008 var hon vice ordförande för Rådet för Identitet och Image. Hon har lett arbetet med universitetets strategiska plan 2007-2010, Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier 2009-2012 samt universitetets strategiska plan Vision2020 för perioden 2013-2020.

Margareta Wallin Peterson har dessutom haft flera externa uppdrag nationellt och internationellt som t ex styrelseledamot i Aarhus universitet i Danmark, Jönköping University och Universeum AB.

Hon har varit ställföreträdande prefekt vid Zoologiska institutionen såväl som vice- och prodekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Margareta har en bred erfarenhet av utbildningsfrågor; som utbildningsansvarig vid Naturvetenskapliga fakulteten, studierektor vid sin institution och aktiv i ett flertal pedagogiska utvecklingsprojekt. Hon har tillsammans med ett flertal kollegor fått Göteborgs universitets första pedagogiska lagpris 1996. Hon har i mer än 20 år arbetat med lärarfortbildning i bioteknik för gymnasielärare och är med och driver en svensk-engelsk webb-tidskrift inom området (Bioscience Explained).

Hennes forskningsområde har varit inom cell- och molekylärbiologi med särskilt intresse för djurs hudfärg och dess evolutionära och funktionella roll.