Göteborgs universitet
Länkstig

"En möjlighet kopplat till nödvändig utveckling"

Ann-Marie Schaffrath är digitaliseringsdirektör vid VGR och ansvarig för forskningssamarbetet med universitetet. Här berättar hon om sina erfarenheter av samverkansavtal och hur forskning och praktik kommer VGR till nytta.

Varför valde VGR att satsa på en samverkansdoktorand?
– Vi vill ta till oss den forskning som bedrivs. Det är också viktigt att vi som offentlig verksamhet har många kontakter utanför VGR och att vi följer vad som händer i andra organisationer.


Vad har ni för förväntningar på upplägget?
– På det stora hela vill vi tillgodogöra oss ny kunskap. Sen är det också viktig kompetensutveckling för vår personal. Vi vill också komma nära utveckling och forskning så vi kan använda det i VGR:s fortsatta arbete.


Vad vinner ni på det – vad gör ni med kunskapen?
– Forskning bedrivs på ett mycket större underlag än bara oss. Då kan vi lära oss av det som fungerar bra i många andra organisationer och vad som inte fungerar bra, så vi kan bli skarpare i vårt arbete.


Vad ser du för utmaningar?
– Utmaningarna är att få loss resurser. Men vi måste våga satsa och tro på att detta är bra för dels den enskilde medarbetaren, dels för verksamheten i stort, att det är värt det. Forskning är en viktig del av hela regionens utveckling. Men vanligtvis när man tänker på en regions uppgifter så är det kopplat till det medicinska området, men finns många inom andra delar som också behöver utvecklas.


Tips till andra organisationer som funderar på att låta sin personal forska på halvtid?
– Tänk att detta är en möjlighet kopplat till en nödvändig utveckling framåt. Tipset är att se vilka områden man kan får forskare inom och harmonisera med sin egen verksamhet. Samtidigt är det viktigt att se vilka områden man som organisation behöver utveckla och satsa på det.

Vad ser du själv som den viktigaste frågan för att regionernas digitalisering ska lyckas?
– Det är svårt att ändra arbetssätt och få in nytt tänkande i stora organisationer, även om det finns fantastiska öar med kunskap inom organisationen.  Men för att få en reell förändring för en robust hälso- och sjukvård framöver så behöver vi använda digital teknik för att hitta nya arbetssätt.

Ann-Marie Schaffrath
Ann-Marie Schaffrath
Foto: Catharina Fyrberg/VGR

Fakta

Namn: Ann-Marie Schaffrath
Yrke: Digitaliseringsdirektör i Västra Götalandsregionen