Länkstig

Pär Meiling

Samordnare

Inst tillämpad IT, avd
verksamhetsstöd
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Pär Meiling

Pär Meiling arbetar med koordinering och utgör ett stöd till ledning och forskare i arbetet med att utveckla institutionens forskning och forskarutbildning. Han bevakar och informerar om utlysningar, och koordinerar större forskningsansökningar. Han är också ett administrativt stöd för doktorander, handledare och examinatorer i forskarutbildningsfrågor under ledning av Viceprefekt för forskning och forskarutbildning.

Pär Meiling doktorerade 2009 vid Chalmers tekniska högskola i miljövetenskap med inriktning mot kulturvård. Efter disputationen var han post-doc vid Chalmers i projekt som handlade om visualisering av byggnadsdata, energivisualisering, och kompetensutveckling inom stora fastighetsbolag.