Länkstig

Pär Meiling

Samordnare

Inst tillämpad IT, avd
verksamhetsstöd
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Pär Meiling

Pär Meiling är administrativt stöd för doktorander, handledare och examinatorer i forskarutbildningsfrågor. Pär bevakar utlysningar och är praktiskt stöd i ansökningsprocessen. Han doktorerade 2009 vid Chalmers tekniska högskola i miljövetenskap med inriktning mot kulturvård.