Bild
grupp arbetar med laptop
Foto: Thomas Lefebvre
Länkstig

Forskarskola om offentlig sektors digitala omställning

Offentlig sektor står inför stora utmaningar med ökade krav på digitala tjänster. För att bidra till kompetensförsörjning och samhällets digitala omställning startar Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) en ny forskarskola och antar tio doktorander i år.

Satsningen möjliggörs bland annat genom forskningsprogrammet Wallenberg Digital Innovation Program och omfattar 50 miljoner kronor i första omgången. 

Alla som antas kommer vara så kallade samverkansdoktorander vid Institutionen för tillämpad IT. Det innebär att de utför sin forskning i de organisationer de är anställda.

– Vi söker individer som till vardags arbetar med frågor som rör offentlig digitalisering. Det kan handla om digitala strateger, IT-chefer, CDO:s, verksamhetsutvecklare, controllers och IT-medarbetare, säger Johan Magnusson, professor i informatik.

Digitalisering som hjälper medborgarna

Framför sig ser Johan Magnusson doktorander från kommuner, regioner och myndigheter som verkar som så kallade kliniska aktionsforskare ute i sina respektive organisationer.

– Dels handlar det om att integrera forskningen i den offentliga verksamheten där den skapar mest nytta och bidrar med kompetensutveckling, dels vill vi att doktorandernas arbetsuppgifter i verksamheten ska bidra till forskningen vid universitet, säger han.

Genom att utveckla ny kunskap hoppas initiativtagarna till forskarskolan att offentliga organisationer uppnår en ändamålsenlig digitalisering som hjälper och stöttar medborgarna.

Det handlar inte bara om exempelvis digitala skolplattformar och att kunna söka digitalt försörjningsstöd och bygglov, utan också om att lösa större utmaningar som hanteringen av digital infrastruktur och prioritering av digitala investeringar.

– Digitalisering i det här fallet ses som en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för antingen automatisering eller innovation, aspekter som de offentliga organisationerna behöver bli bättre på, säger Johan Magnusson.

Fakta