Göteborgs universitet

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet

PIL-enheten erbjuder en arena för samverkan där fakulteterna ges möjligheter att tillsammans utveckla undervisningen vid Göteborgs universitet i enlighet med lärosätesgemensamma strategier. Bland enhetens uppdrag ingår till exempel att medverka i universitetets kvalitetsarbete i syfte att utveckla och stärka den högskolepedagogiska kompetensen och förmågan att variera undervisningsformerna, att vara fakulteterna behjälplig i frågor om högskolepedagogik och interaktivt lärande och att utlysa, bereda och besluta om universitetsgemensamma utvecklingsprojekt inom området högskolepedagogik och interaktivt lärande samt följa upp och dokumentera effekterna av dessa satsningar. Knowledge Lab har i detta arbete kunnat bidra med såväl kompetenser rörande högskolepedagogisk utveckling som resurser och aktiviteter för att stödja densamma. PIL-enheten hänvisar också till Knowledge Lab när man inte har möjlighet att själva bistå med stöd för pedagogisk utveckling, exempelvis på grund av omfattning.

Läs mer om PIL-enheten på http://www.pil.gu.se/

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. De erbjuder öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier för chefer och medarbetare i sina huvudområden Industriteknik, Sjöfart, Executive och Energi. Utbildningarna är utformade i enlighet med näringslivets behov och krav. Målet är att förse näringslivet med världsledande kunskap inom teknologirelaterade kunskapsområden, och tanken är att labbet kan bidra med värdefull kompetens inom framför allt distansbaserade utbildningsupplägg.

Läs mer om Chalmers Professional Education på http://www.chalmersprofessional.se/