Göteborgs universitet

Inom utbildning

Göteborg Knowledge Lab ger på olika sätt möjlighet för studenter att utveckla relevanta kompetenser genom att möjliggöra såväl workshops som användning av specifik utrustning kopplad till de kurser och program som finns vid universitetet. Nedan presenteras några exempel på hur labbet arbetar med utbildningsrelaterade aktiviteter:

Distansundervisning under Covid-19-pandemin

Under Covid-19-pandemin har det ställts stora krav på universiteten att snabbt ställa om till distansundervisning. Vid institutionen för tillämpad IT har Knowledge Lab kunnat bidra med såväl gedigna kunskaper om distansundervisning som pedagogiskt och tekniskt stöd för att utveckla upplägg för distansundervisning.

Master in Communication

Vid masterprogrammet Master in Communication har man dels haft behov av att låta studenterna erfara Virtual Reality och dels få stöd i olika typer av studentprojekt. Här har labbet bidragit med såväl kompetens som teknik för att genomföra workshops och projektarbeten.

Yrkeslärarprogrammet

Vid Yrkeslärarprogrammet har Knowledge Lab kunnat ge stöd med att ha öppet hus för studenterna som går kursen Yrkesdidaktiska tillämpningar. Studenterna har kunnat få diskutera och prova möjlig teknik att använda i sin profession.

KPU med förhöjd studietakt

I lärarprogrammet KPU med förhöjd studietakt ges kursen IKT-didaktik för ämneslärare där Knowledge Lab ger stöd för såväl workshops kring Virtual Reality och andra teknologier för lärande, som för projekt inom kursen.