Göteborgs universitet
Länkstig

NOMACULTURE - Socio-ekonomiska innovationer

Vi undersökte de sociala, kulturella och ekonomiska möjligheterna som följer etablering av en ny näring, såsom ett marint vattenbruk samt tillverkning av hållbara marina foder. Vi studerade detta såväl för den lokala utvecklingen som mer globalt genom övergripande livscykelanalys.

Pilotanläggningar

Syfte
Att skapa en arena för forskning och innovation, utbildning och samverka avseende utveckling av svenskt marint
Utmaningar
Introducering av nya odlingsarter för marint vattenbruk på svenska västkusten behöver tillgång på modellsystem i pilot-skala för tester och innovation samt utbildning av entreprenörer

Livscykelanalys

Syfte
Att övergripande analysera effekten av odling av havskatt och hummer på miljömässig hållbarhet
Utmaningar
Sammansättning och ursprung av alternativa råvaror
Foderåtgång inklusive spill
Energiåtgång för olika odlingssystem och vid olika temperaturer
Materialbehov för anläggningar