Länkstig

Det här läser du på masterprogrammet i molekylärbiologi

Inom masterprogrammet i molekylärbiologi kan du välja bland alla våra kurser och skapa ett unikt program. Du kan specialisera dig i ditt ämne eller bredda dina kunskaper genom att läsa andra naturvetenskapliga kurser och/eller andra ämnen på universitetet.

För att få en masterexamen ska du ha godkända kurser om 120 högskolepoäng, varav

  • 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudämnet inklusive ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng
  • 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom valfria ämnen
  • 30 högskolepoäng antingen på grundläggande eller avancerad nivå inom valfria ämnen.

Rekommenderade kurser

Hösttermin, kvartil 1 (september-november)

Grundnivå

BIO213 - Cell och utvecklingsbiologi, 15 högskolepoäng

BIO235 - Immunologi, 15 högskolepoäng

Avancerad nivå

BIO545 - Molekylärbiologi, 15 högskolepoäng

BIO406 - Avancerad funktionsgenomik, 15 högskolepoäng

KEM350 - Design och produktion av biomolekyler, 15 högskolepoäng

 

Hösttermin, kvartil 2 (november-januari)

Grundnivå

BIO277 - Molekylär mikrobiologi, 15 högskolepoäng

BIO330 - Genteknisk modifiering av nyttoväxter, 7,5 högskolepoäng

BIO232 - Humanfysiologi, 15 högskolepoäng

Avancerad nivå

BIO555 - Genetik, 15 högskolepoäng

BIO403 - Avancerad bioinformatik, 15 högskolepoäng

BIO524 - Läkemedelsutveckling, 15 högskolepoäng

BIO523 - Utveckling av läkemedel, 7,5 högskolepoäng

 

Vårtermin, kvartil 3 (januari-mars)

Grundnivå

BIO210 - Bioinformatik och funktionsgenomik, 15 högskolepoäng

BIO350 - Växtfysiologi i en föränderlig miljö, 15 högskolepoäng

Avancerad nivå

BIO501 - Neurobiologi, 15 högskolepoäng

BIO510 - Prokaryot molekylär mikrobiologi, 15 högskolepoäng

BIO448 - Experimentell systembiologi, 15 högskolepoäng

 

Vårtermin, kvartil 4 (mars-juni)     

Avancerad nivå

BIO440 - Eukaryot molekylär mikrobiologi, 15 högskolepoäng

BIO442 - Evolutionär genomik, 15 högskolepoäng

BIO467 - Immunologi och sjukdomspatogenes, 15 högskolepoäng

BIO530- Växtmolekylärbiologi och -bioteknologi, 15 högskolepoäng

 

Examenskurs

BIO780 - Molekylärbiologi, examenskurs - masterexamen, 30 högskolepoäng.

Du kan förlänga din examenskurs till

  • 45 högskolepoäng, BIO781, eller
  • 60 högskolepoäng, BIO782.

 

Skräddarsy din utbildning

Du kan bredda dina kunskaper genom att läsa andra naturvetenskapliga kurser och/eller andra ämnen på universitetet. 

Hitta utbildning