Länkstig

Evolutionär genomik

Kurs
BIO442
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21657
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen Evolutionär genomik är för dig som

  • är fascinerad av explosionen i sekvensdata
  • vill lära dig att analysera, tolka och första DNA data
  • funderar över varför celler, individer och arter är olika och vad det innebär.

I kursen lär du dig

  • populationsgenetik: förstå genetiska skillnader inom och mellan populationer
  • molekylär evolution: tolka små förändringar i DNA, RNA och proteiner
  • fylogeni: undersöka relationen mellan arter, populationer och gener
  • genomevolution: förstå stora förändringar i arvsmassan.

Du lär dig att hantera, tolka och förstå stora mängder DNA-data och avgöra vad som är bra, dåligt och neutralt.

Kursen behandlar även ämnen som till exempel människans genetiska historia, neandertalaren inom dig, artbildning, cancer, antibiotikaresistens, hoppande gener och varför gener på X-kromosomer är i ständig konflikt med gener på Y-kromosomer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik eller motsvarande. Dessutom krävs en godkänd fördjupningskurs i biologi om 15 hp samt Engelska B. En av kurserna, Avancerad funktionsgenomik, BIO406, Avancerad bioinformatik, BIO403, Genetik, BIO555 eller Bioinformatik och Funktionsgenomik, BIO210 rekommenderas.        

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Evolutionär genomik är en fördjupningskurs i biologi på avancerad nivå och ingår i masterprogrammet i genomik och systembiologi. Du kan också läsa kursen som fristående.

Kursen är för dig som vill arbeta inom biologiska och medicinska fält där arvsmassans förändring och variation är central. Några exempel är evolutionsbiologi, bioinformatik, genomik, diagnostik, medicinsk genetik, cancergenetik och mikrobiologi. DNA data är också allt viktigare inom bland annat kriminalteknik, bevarandebiologi och bioteknik.

Arbetsmarknaden är stor och växer snabbt. Studenter som har gått kursen jobbar idag inom läkemedels- eller livsmedelsbranschen, inom skola eller myndigheter, eller med bioteknik, diagnostik och mjukvaruutveckling. Många forskar inom biologi, medicin, matematik eller datavetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i DNA-sekvensanalys och består av

  • föreläsningar där du lär dig det viktigaste inom populationsgenetik, molekylär evolution, fylogeni och genomevolution. För att få en djupare förståelse behöver du läsa kursboken Molecular and Genome Evolution och studera föreläsarnas presentationer.
  • vetenskapliga artiklar om människans evolution och anpassning som du presenterar muntligen
  • problemlösningsövningar där du lär dig att lösa vanliga problem inom evolutionär genomik.

Har du inte datorvana, får du en introduktion till programmering och lär dig därefter grundläggande DNA-sekvensanalys. Experimentell evolution lär du dig på kurslabb.

Undervisningen är på engelska.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler