Länkstig

Utveckling av läkemedel

Kurs
BIO523
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Study pace
50%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Application code
GU-11650
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

Utveckling av läkemedel är en fördjupningskurs på avancerad nivå där du lär dig om upptäckten och utvecklingen av nya läkemedelskandidater.

Under kursens gång får du en övergripande förståelse för och kunskap i hela utvecklingsprocessen av läkemedel – från den första upptäckten/idén och den initiala optimeringen till prekliniska in vitro-/in vivo-studier, kliniska studier och slutligt marknadsgodkännande. Du tittar även närmare på befintliga marknadsgodkända läkemedel, deras utveckling och verkningsmekanismer.

Kursen är framför allt teoretisk, men inkluderar också en del praktiska demonstrationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 120 hp inom det naturvetenskapliga fältet, varav minst 15 hp ska vara inom huvudämnet molekylärbiologi och 15 hp inom huvudämnet kemi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ingår i masterprogrammet i molekylärbiologi och masterprogrammet i genomik och systembiologi. Du kan också läsa den som fristående kurs.

Kursen ger dig en inblick i läkemedelsutveckling vilket är värdefullt om du vill arbeta inom bioteknik / biofarmaci eller inom akademin.

Så är det att plugga

Undervisningen

Vid flera kurstillfällen föreläser ledande personer från industrin. De har erfarenhet av att utveckla nya läkemedel som de introducerat i kliniska prövningar eller på marknaden. Föreläsarna förankrar den teoretiska delen av kursen med praktiska exempel genom problembaserat lärande. De presenterar också sina organisationer (exempelvis RISE och AstraZeneca) som möjliga framtida arbetsgivare.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler