Hoppa till huvudinnehåll
Bild
DNA-strängar
Foto: Pixabay
Länkstig

Molekylärbiologi

Kurs
BIO545
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11655
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen i Molekylärbiologi ger dig detaljerad förståelse för geners reglering och proteindynamik med fokus på sjukdomar. Du får kunskaper på avancerad nivå för fortsatt utbildning, samtidigt som du utvecklar andra kompetenser som exempelvis kommunikation och informationsbearbetning.

Om utbildningen

Molekylärbiologi är en fördjupningskurs på avancerad nivå som ger dig detaljerad förståelse för geners reglering och proteindynamik med fokus på sjukdomar.

Kursens huvudområden:

 • Eukaryota cellcykeln
 • Intracellulära regleringsvägar
 • Cytoskelettet
 • Molekylära chaperoner
 • Cancercellbiologi
 • Meios.

Kursen ger exempel från mus, jäst och däggdjursceller.

Målet med kursen är att du ska lära dig att

 • läsa och förstå vetenskapliga review-artiklar
 • tillämpa dina grundläggande kunskaper inom nya områden
 • presentera vetenskaplig litteratur för andra
 • redovisa vetenskapliga data
 • analysera experimentella resultat
 • diskutera aktuell molekylärbiologisk forskning
 • kritiskt analysera publicerade resultat.

Vid kursens slut förväntas du kunna

 • beskriva cytoskelettets dynamiska egenskaper och förklara hur detta sker
 • förklara vikten av proteinkvalitetskontroll för cellens hälsa
 • beskriva de olika familjerna inom molekylära chaperoner och deras funktion
 • redogöra för cancercellers rörelse och cytoskelettet roll
 • förklara cellbiologin bakom bröstcancer
 • beskriva cellcykeln och reglering med fokus på segregering av kromosomer och checkpoints
 • beskriva grundläggande mekanismer för de viktigaste intracellulära signaleringsvägarna
 • förklara hur celler använder reglering på RNA-nivån
 • beskriva rollen för Onc-gener och tumörsuppressorgener i cancer
 • principer för cancerbehandling och mekanismer för läkemedelsresistens i cancer
 • beskriva den molekylära processen för meiotisk celldelning hos däggdjur
 • beskriva den hierarkiska molekylära processen och funktionen hos meiotisk homolog rekombination
 • beskriva hur telomerlängden upprätthålls
 • beskriva hur telomerer rekonstitueras molekylärt under meios.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs:

Alt 1: Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och och systematik eller motsvarande.

Alt 2: Godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60hp eller Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp.

För bägge alternativen krävs dessutom Engelska B och en godkänd fördjupningskurs i Biologi inom relevant ämnesområde.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen i Molekylärbiologi kan ingå i följande program:

 • Kandidatprogram i molekylärbiologi
 • Kandidatprogram i biologi
 • Masterprogram i molekylärbiologi
 • Masterprogram i biologi
 • Masterprogram i genomik och systembiologi.

Du kan också läsa den som fristående kurs.

Under kursens gång får du kunskap och kompetens för vidare studier och arbete inom till exempel läkemedelsindustrin, högskolor och universitet samt laboratorieverksamhet. Du utvecklar även andra kärnkompetenser inom kommunikation och informationsbearbetning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar och laborativa uppgifter. Du utför också ett eget arbete på ett valfritt molekylärbiologiskt ämne som du redovisar muntligt i ett minisymposium i slutet av kursen och skriftligt i en vetenskaplig rapport.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.