Länkstig

Genetik

Kurs
BIO555
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11653
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen i Genetik är en fördjupningskurs på avancerad nivå där du lär dig centrala genetiska begrepp. Kursinnehållet varierar något från år till år och behandlar ämnen som till exempel:

 • Enkel och komplex nedärvning
 • Genetisk koppling och mappning hos eukaryoter
 • Variationer i kromosomers antal och struktur
 • Genmutationer och reparationsmekanismer
 • Transposoner och repetitivt (så kallat ”själviskt”) DNA
 • Utvecklingsgenetik
 • Kvantitativ genetik
 • Populationsgenetik
 • Evolutionär genetik.

Efter avslutad kurs förväntas det att du:

 • känner till och förstår centrala genetiska begrepp som till exempel heritabilitet, genetisk mappning, genidentifikation och genetisk variation
 • kan läsa och förstå vetenskapliga artiklar inom ämnet genetik
 • kan presentera ett ämne muntligt för övriga studenter
 • kan skriva en labbrapport enligt samma principer som en vetenskaplig artikel
 • kan utföra genetiska experiment med C. elegans som modellorganism
 • kan kritiskt värdera vetenskapliga artiklar inom ämnet genetik
 • kan planera och tolka genetiska experiment med C. elegans som modellorganism.

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkända baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B och en godkänd fördjupningskurs i Biologi inom relevant ämnesområde.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen i Genetik kan ingå i följande program:

 • Kandidatprogram i molekylärbiologi
 • Kandidatprogram i biologi
 • Masterprogram i molekylärbiologi
 • Masterprogram i biologi
 • Masterprogram i genomik och systembiologi.

Du kan också läsa den som fristående kurs.

Kursen hjälper dig att förstå principerna och metoderna för genetik. Dessa grundläggande kunskaper kan du använda inom vetenskapsrelaterade yrken. Du kan jobba med forskning inom akademi eller industri, med genetisk rådgivning i sjukvården eller som lärare på alla utbildningsnivåer. Du kan även arbeta på vetenskapliga museer, i statliga rådgivande funktioner och med marknadsföring av biovetenskapsrelaterade produkter, med mera.

Kursen ger dig också en bra grund för fortsatta studier som leder till en doktorsexamen eller en medicinsk examen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Många kursmoment bygger kring genomgång av vetenskapliga artiklar med särskild fokus på experimentella metoder och analys av experimentella data. En omfattande laboration sträcker sig över hela kursens längd. Då arbetar du självständigt och lär dig många genetiska metoder genom att mappa mutationer i nematoden C. elegans. Skriftlig labbrapport och minst en muntlig presentation är också obligatoriska moment i kursen.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands