Bild
Saccharomyces cerevisiae.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Eukaryot molekylär mikrobiologi

Kurs
BIO440
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21656
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

Om utbildningen

I kursen Eukaryot molekylär mikrobiologi ägnar du dig åt molekylärbiologiska studier av eukaryota mikroorganismer, inklusive jäst. Du studerar cellulära regleringsmekanismer som till exempel signaltransduktion, kontroll av genexpression, stressresponser och kontroll av cellcykeln.

Kursen lägger stor vikt på experimentella strategier och tillämpningar som genetisk och molekylärbiologisk analys, cellbiologi och genomvida tekniker. Särskilt behandlar kursen komplexa molekylärbiologiska, cellbiologiska, genetiska och funktionsgenomiska processer hos eukaryota mikroorganismer. Du lär dig också om tillämpningar av jäst som modellorganism för andra eukaryoter (djur, växter, svampar samt parasiter) eller i bioteknologiska sammanhang. Kursen introducerar nya tillämpningsområden för jäst som systembiologi, surrogatgenetik eller syntetisk biologi.

Efter genomgången kurs förväntas du kunna utföra, analysera och tolka laborativa experiment. Du ska också självständigt kunna förstå och utvärdera vetenskaplig litteratur och forskningsinformation.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B, godkänd Kemi, 30 hp samt minst en godkänd fördjupningskurs, 15 hp, i Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Biokemi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i molekylärbiologi
  • Kandidatprogram i biologi
  • Masterprogram i molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi
  • Masterprogram i genomik och systembiologi.

Du kan också läsa den som fristående kurs.

Du lär dig att använda och tolka problemlösningsmetoder som är generellt användbara inom ett mycket brett område inom biologi, bioteknologi och biomedicin. Dina kunskaper och färdigheter kommer du att kunna använda inom forskning, undervisning, utveckling och innovation eller utredning och rådgivning.

Framtida arbetsgivare finns inom universitet, skolor, forskningsinstitut, innovationsföretag, läkemedelsindustri, växtförädling och bioprocessindustri. Du kan också jobba inom offentlig förvaltning, miljöskydd eller sjukhuslaboratorier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den teoretiska delen av kursen innehåller föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och gruppdiskussioner. I laborationerna lär du dig molekylärgenetiska och molekylärbiologiska metoder i jäst.

Kursen lägger stor vikt vid individuella och gruppvisa studier av vetenskaplig litteratur med avsikt att analysera experimentella strategier och att ge överblick över moderna tillämpningar av molekylära metoder i eukaryota mikroorganismer. Du får en bra övning i muntlig och skriftlig vetenskaplig presentation och argumentation. Du får självständigt planera ett mindre forskningsprojekt och får träning i att kritiskt granska andras forskningsresultat.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler