Bild
Länkstig

Genteknisk modifiering av nyttoväxter

Kurs
BIO330
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11238
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

GMO, eller genteknisk modifiering är en het fråga bland biologer såväl som i samhället i stort. Men vad betyder det egentligen? Denna kurs ger dig djupare insikter om nuvarande och framtida användning av modern bioteknik i mat och matprodukter, samt lagstiftningen runt den.

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion GMO som begrepp och den lagstiftning som styr GMO idag, samt olika gentekniska metoder som används för att modifiera växter. Vi diskuterar globala problem kopplade till odling av växter i för att försörja befolkningar, och tänkbara framtida lösningar som inkluderar olika former av genmodifiering.

För att få en direkt koppling till riktiga projekt och problem kommer inbjudna representanter för privat och offentlig sektor att hålla i några av föreläsningarna. Ett projektarbete under handledning låter dig tränga djupare in i fältet för växtbioteknik.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt 1: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. Alt 2: Godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, laborationer och grupparbeten.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).