Bild
Student i molekylärbiologi tittar på ett provrör.
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Molekylärbiologi, masterprogram

Program
N2MBI
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A16B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i molekylärbiologi ger dig kunskap om de molekylära processerna för cellers och organismers funktion samt erfarenhet av att hantera de senaste teknikerna. Utbildningen är anpassad efter framstegen inom molekylärbiologin och har många moment av aktivt, problembaserat lärande och laborativt arbete. Efter studierna kan du arbeta inom exempelvis läkemedels- eller livsmedelsindustrin eller på statliga verk och myndigheter. Du kan också fortsätta din utbildning på forskarnivå och satsa på en akademisk karriär.

Om utbildningen

Molekylärbiologi har blivit allt viktigare för att kunna lösa biologiska problem. Genom att studera livets celler och molekyler bidrar molekylärbiologer till en hållbar samhällsutveckling inom hälsa och miljö. Skräddarsydda mediciner, åldersrelaterade sjukdomar och miljöföroreningar är några av de aktuella frågeställningar många jobbar med idag.

Programinnehåll

Masterprogrammet i molekylärbiologi består av fördjupningskurser och ett laborativt examensarbete.

Under det första året rekommenderar vi att du läser fördjupningskurser inom molekylärbiologi, genetik, mikrobiologi och immunologi. Självklart kan du välja bland fler kurser.

Under det andra året gör du ett laborativt examensarbete på 30, 45 eller 60 högskolepoäng i en av våra framgångsrika forskargrupper eller på ett laboratorium utanför universitetet, exempelvis på ett läkemedelsföretag. Väljer du att göra ett examensarbete på 60 högskolepoäng, behöver du inte ta fler kurser efter det första året.

Undervisningen är på engelska.

Det här läser du på masterprogrammet i molekylärbiologi

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i molekylärbiologi alternativt biologi, inom vilken det ingår motsvarande 60 hp i biologi och 30 hp kemi. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Som molekylärbiolog kan du arbeta inom en mängd olika områden.

I den privata sektorn kan du jobba med laboratorie- och forskningsarbete inom bioteknik-, läkemedels- eller livsmedelsindustrin.

I den offentliga sektorn kan du exempelvis arbeta på diagnostiska laboratorier i sjukvården samt på statliga verk och myndigheter som exempelvis  Folkhälsomyndigheten.

Efter masterprogrammet kan du fortsätta dina studier på forskarnivå och satsa på en akademisk karriär. Du kan också komplettera din utbildning med en lärarbehörighet och få en anställning i skolan.

Under studiernas gång utvecklar du flera kärnkompetenser som är attraktiva för arbetsgivare. Detta, i kombination med att du kan skapa en unik profil genom valfria kurser, öppnar ännu fler karriärvägar.

Så är det att plugga

Undervisningen

Aktuell forskning utgör grunden för undervisningen. Du lär dig det senaste inom ditt område och utvecklar även andra viktiga kärnkompetenser som till exempel noggrannhet, samarbetsförmåga, förmåga att tydligt presentera och kommunicera resultat.

  • Du läser en kurs i taget.
  • Traditionella föreläsningar varvas med arbete i små grupper.
  • Du har nära kontakt med dina lärare, oftast aktiva forskare med djup ämneskunskap och omfattande internationella nätverk.
  • Undervisningen innehåller många moment av aktivt, problembaserat lärande. Genom att aktivt delta i diskussionerna får du djupare kunskaper och blir bättre på att analysera och tänka vetenskapligt.
  • Teori och praktik går hand i hand och du får stor laborativ erfarenhet genom ditt individuella laborativa examensarbete. 

Lokaler

Under din utbildning kommer du att vistas på olika campus. Vilka beror på vilka kurser du väljer att läsa. Det kan antingen vara Campus Medicinareberget,  Campus Johanneberg och Göteborgs botaniska trädgård.

Campus Medicinareberget har du undervisning på Zoologen, Medicinaregatan 18A, i Medicinarelängan, Medicinaregatan 3-11, och på Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9C.

Kemikurserna läser du i Kemihuset på Campus Johanneberg, Kemigården 4.

Du kan även läsa en del av dina kurser i Botanhuset i Göteborgs botaniska trädgård, Carl Skottsbergs gata 22B.

På samtliga campus finns det gott om studentutrymmen. Det finns också flera restauranger i närheten där du kan köpa lunch eller annat smått och gott. I alla lokaler finns trådlöst nätverk.

Studier utomlands

Idag bygger många arbetsplatser på internationella samarbeten. Du kan öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden genom att göra en del av din utbildning utomlands. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter utomlands. Vill du studera utomlands bör du kontakta vår internationella koordinator (e-post: exchange@cmb.gu.se) under första terminen.

Läs mer om studier utomlands