Länkstig

Design och produktion av biomolekyler

Kurs
KEM350
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11658
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen Design och produktion av biomolekyler riktar sig till dig som är intresserad av biokemi på avancerad nivå och vill lära mer om proteiner. Kursen ger fördjupade kunskaper i hela processen för proteinproduktion, från design till produktion och karakterisering av proteiner. Kunskaperna är viktiga för biokemisk forskning, både inom industrin och akademin.

Kursinnehållet inkluderar

  • design av DNA-templat
  • beskrivning av olika värdorganismer
  • genomgång av olika reningstekniker
  • orientering om olika metoder för karakterisering av proteiners struktur och funktion.

Kursen består av tre delar:

  • En teoretisk del med föreläsningar och tentamen
  • En praktisk laborativ del för att illustrera enskilda moment
  • Ett projektarbete och ett avslutande seminarium.

I den teoretiska delkursen lär du dig hur proteiner är inblandade i transport över membran och i signalöverföring. Du lär dig även hur du kan producera och rena proteinerna i större mängder för att sedan kunna karakterisera deras struktur och funktion.

Den praktiska delkursen ger dig fördjupade kunskaper inom metodik för produktion, separation, rening och karakterisering av proteiner. Laborationerna och övningarna fokuserar på proteindesign och produktion, elektrofores, kromatografi, spektroskopi och enzymkinetik. Du utför laborationerna i par och redovisar dem i form av rapporter.

Fördjupad förståelse för hela processen, från proteindesign till karakterisering, får du genom ett obligatoriskt litteraturprojekt och ett avslutande seminarium där studenterna undervisar varandra i enskilda moment.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avslutade och godkända kurser om 120 hp inom det naturvetenskapliga fältet, varav minst 45 hp ska vara inom ämnet kemi inklusive godkänt resultat på kurs KEM060, Biokemi 1 (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen Design och produktion av biomolekyler ingår i masterprogrammet i kemi, spår Neurobiokemi. Du kan också läsa den som fristående kurs.

Kursen ger dig en bra grund i aktuell biokemisk metodik och forskning. Den ger kunskaper om membranproteiner och deras produktion, vilket är viktigt inom läkemedelsutveckling och sjukdomsdiagnostik. Kursen lämpar sig väl för fortsatta studier i biokemi, läkemedelskemi eller molekylärbiologi. Den förbereder dig även för vidare studier på forskarnivå och för arbete i exempelvis läkemedels- och bioteknikindustrin.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler