Länkstig

Läkemedelsutveckling

Kurs
BIO524
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11651
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen i Läkemedelsutveckling är en fördjupningskurs på avancerad nivå där du lär dig om upptäckten och utvecklingen av nya läkemedelskandidater.

Under kursens gång får du en övergripande förståelse för och kunskap i hela utvecklingsprocessen av läkemedel, från den första upptäckten/idén och den initiala optimeringen till prekliniska in vitro-/in vivo-studier, kliniska studier och slutligt marknadsgodkännande. Du tittar även närmare på befintliga marknadsgodkända läkemedel, deras utveckling och verkningsmekanismer.

Kursen är framför allt teoretisk, men inkluderar också en del praktiska demonstrationer. Du genomför också ett individuellt projektarbete i form av en vetenskaplig rapport som du presenterar muntligt i slutet av kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 120 hp inom det naturvetenskapliga fältet, varav minst 15 hp ska vara inom huvudämnet molekylärbiologi och 15 hp inom huvudämnet kemi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ingår i masterprogrammet i molekylärbiologi och masterprogrammet i genomik och systembiologi. Du kan också läsa den som fristående kurs.

Kursen ger dig en inblick i läkemedelsutveckling vilket är värdefullt om du vill arbeta inom bioteknik / biofarmaci eller inom akademin.

Så är det att plugga

Undervisningen

Vid flera kurstillfällen föreläser ledande personer från industrin. De har erfarenhet av att utveckla nya läkemedel som de introducerat i  kliniska prövningar eller på marknaden. Föreläsarna förankrar den teoretiska delen av kursen med praktiska exempel genom problembaserat lärande. De presenterar också  sina organisationer (exempelvis RISE och AstraZeneca) som möjliga framtida arbetsgivare.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands