Göteborgs universitet
Länkstig

Verktygslåda för VFU-handledare

På den här sidan presenteras tre modeller som VFU-handledaren kan använda för att stödja studenten i lärandeprocessen. Du hittar illustrationer över modellerna längst ner på sidan.

Modell över handledarens funktioner under VFU
Modell 1: Handledarens funktioner under VFU
Foto: Cajvert & Meyer
Modell över reflektionscykel Gibbs
Modell 2: Gibb's reflektionscykel
Foto: Modell enligt Gibbs
Modell över interaktiv handledning VFU
Modell 3: Interaktiv handledning
Foto: Cajvert