Göteborgs universitet
Länkstig

Handledarutbildning för VFU-handledare

Vi erbjuder ett utbildningspaket för dig som är intresserad av att utvecklas i din roll som VFU-handledare för våra socionomstudenter. Utbildningen syftar till att ge dig stöd, inspiration och fördjupad kunskap.

Höstterminen 2023 ges utbildningen under åtta torsdagar
kl. 09.15 – 15.15 vecka 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 och 1.

Grupphandledningen sker vid fem tillfällen på torsdagar kl 13.15 – 15.15  
vecka 37, 39, 43, 47 och 49 alternativt måndagar vecka 38, 40, 44, 48 och 50.

Föreläsningar, seminarier och grupphandledning kommer att ske digitalt via Zoom.

 

Anmälan

Anmälan för höstterminen 2023 är stängd. Vid frågor mejla till till vfu@socwork.gu.se 

 

Teman

 • Metoder och strategier i VFU-handledning
 • Teorier och begrepp inom VFU-handledning
 • Handledarens roll, ansvar, uppgifter och möjligheter
 • Relationens betydelse i handledning
 • Lärandeprocesser under handledning

Beroende på vilka moment du deltar i resulterar utbildningen i:

 • Intyg om deltagande i handledning
  Du deltar i grupphandledning (minst fyra tillfällen). Du får ett intyg att du deltagit i grupphandledning. Inga högskolepoäng.
 • Intyg om deltagande på kursen
  Du deltar vid tre seminarier samt grupphandledning (minst fyra tillfällen). Du får ett intyg att du deltagit i utbildningen. Inga högskolepoäng.
 • Kurs på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
  Du deltar vid minst fyra seminarier och grupphandledning (samtliga fem tillfällen) och genomför examination. Alternativet ger dig 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå.