Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Handledarutbildningen

Vi erbjuder ett utbildningspaket för dig som är intresserad av att utvecklas i din roll som VFU-handledare. Utbildningen syftar till att ge dig stöd, inspiration och fördjupad kunskap och vänder sig till dig som är VFU-handledare för en av våra socionomstudenter.

Under vårterminen 2022 ges denna utbildning med start vecka 5, ojämna veckor under åtta torsdagar mellan kl. 09:15–15.00. 

Föreläsningar och seminarium kommer att ske digitalt via Zoom. Du har möjlighet att välja grupphandledning på plats eller digitalt.

Anmälan är nu öppen

Handledarutbildning erbjuds under samma termin som handledaren tar emot en student. Anmälan till utbildningen ger dig plats i grupphandledning. Därutöver är du fri att välja de föreläsningar, seminarier/gruppdiskussioner som du vill delta i.

För anmälan, vänligen kontakta vfu@socwork.gu.se

Teman

 • Metoder och strategier i VFU-handledning
 • Teorier och begrepp inom VFU-handledning
 • Handledarens roll, ansvar, uppgifter och möjligheter
 • Relationens betydelse i handledning
 • Lärandeprocesser under handledning

Undervisningen

 • Föreläsningar 
 • Seminarier/gruppdiskussioner 
 • Grupphandledning vid fem tillfällen kl.13.15-15.00:
  v 5, v 7, v 11, v 13 och v 17.

Beroende på vilka moment du deltar i resulterar utbildningen i:

 • 7,5 högskolepoäng för genomförd kurs på avancerad nivå "Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning" (kurskod SW2452). Du deltar vid minst fyra seminarier samt grupphandledningar (fem tillfällen). Du genomför också en skriftlig inlämningsuppgift.
 • Intyg om deltagande på kursen
 • Du deltar vid tre seminarier samt grupphandledning (minst fyra tillfällen). Du får ett intyg från institutionen för socialt arbete att du deltagit i utbildningen. Inga högskolepoäng.
 • Intyg om deltagande i handledning
 • Du deltar i grupphandledning (minst fyra tillfällen). Inga högskolepoäng