Göteborgs universitet

Handledarutbildningen

Vi erbjuder ett utbildningspaket för dig som är intresserad av att utvecklas i din roll som VFU-handledare. Utbildningen syftar till att ge dig stöd, inspiration och fördjupad kunskap och vänder sig till dig som är VFU-handledare för en av våra socionomstudenter.

Vårterminen 2023 ges utbildningen under åtta torsdagar
kl. 09.15 – 15.00 vecka
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 och 21.

Grupphandledningen sker vid fem tillfällen inom ramen för utbildningen
kl 13.15 – 15.00 under vecka 5, 7, 11, 15 och 17.

Föreläsningar, seminarier och grupphandledning kommer att ske digitalt via Zoom.

 

Anmälan

Anmälan för vårterminen 2023 är stängd. För mer info mejla till vfu@socwork.gu.se 

 

Teman

 • Metoder och strategier i VFU-handledning
 • Teorier och begrepp inom VFU-handledning
 • Handledarens roll, ansvar, uppgifter och möjligheter
 • Relationens betydelse i handledning
 • Lärandeprocesser under handledning

Beroende på vilka moment du deltar i resulterar utbildningen i:

 • Intyg om deltagande i handledning
  Du deltar i grupphandledning (minst fyra tillfällen). Du får ett intyg att du deltagit i grupphandledning. Inga högskolepoäng.
 • Intyg om deltagande på kursen
  Du deltar vid tre seminarier samt grupphandledning (minst fyra tillfällen). Du får ett intyg att du deltagit i utbildningen. Inga högskolepoäng.
 • Kurs på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
  Du deltar vid minst fyra seminarier och grupphandledning (samtliga fem tillfällen) och genomför examination. Alternativet ger dig 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå.