Göteborgs universitet

Handledarutbildningen

Vi erbjuder ett utbildningspaket för dig som är intresserad av att utvecklas i din roll som VFU-handledare. Utbildningen syftar till att ge dig stöd, inspiration och fördjupad kunskap och vänder sig till dig som är VFU-handledare för en av våra socionomstudenter.

Höstterminen 2023 ges utbildningen under åtta torsdagar
kl. 09.15 – 15.15 vecka 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 och 1.

Grupphandledningen sker vid fem tillfällen på torsdagar kl 13.15 – 15.15  
vecka 37, 39, 43, 47 och 49 alternativt måndagar vecka 38, 40, 44, 48 och 50.

Föreläsningar, seminarier och grupphandledning kommer att ske digitalt via Zoom.

 

Anmälan

VFU-handledare som kommer att handleda socionomstudent under höstterminen 2023 kan anmäla sig till utbildningen. Vid frågor mejla till till vfu@socwork.gu.se 

 

Teman

 • Metoder och strategier i VFU-handledning
 • Teorier och begrepp inom VFU-handledning
 • Handledarens roll, ansvar, uppgifter och möjligheter
 • Relationens betydelse i handledning
 • Lärandeprocesser under handledning

Beroende på vilka moment du deltar i resulterar utbildningen i:

 • Intyg om deltagande i handledning
  Du deltar i grupphandledning (minst fyra tillfällen). Du får ett intyg att du deltagit i grupphandledning. Inga högskolepoäng.
 • Intyg om deltagande på kursen
  Du deltar vid tre seminarier samt grupphandledning (minst fyra tillfällen). Du får ett intyg att du deltagit i utbildningen. Inga högskolepoäng.
 • Kurs på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
  Du deltar vid minst fyra seminarier och grupphandledning (samtliga fem tillfällen) och genomför examination. Alternativet ger dig 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå.