Göteborgs universitet
Länkstig

Operastudenter

Vi antar studenter till kandidatutbildning i opera två år av tre. Därför finns endast två årskurser studenter på programmet. Nästa nya klass börjar hösten 2024. Masterprogrammet i opera har antagning vartannat år, vilket innebär att det finns en klass åt gången. Nästa nya klass börjar hösten 2023. Här hittar du de senaste årens studenter vid operaprogrammen.

Foto: Amelie Flink

Operastudenter kandidatnivå 2021-2024

Fr. v.: Terhi Mastovaara, Jonas Egfors, Simon Bergvide

Foto: Jonas Egfors

Masterstudenter i opera 2021-2023

Fr. v.: Anne Birgitte Bouwhuis Røkke, Amelie Flink, Stephania Parlantza, Katariina Poikela, Marcus Bartoletti

Foto: Natalie Greppi

Masterstudenter i opera 2019–2021

Fr v: Viktor Johansson, Helena Gedda, Madeleine Allsop, Sunta Overvliet, Anna Ström
Ej på bild: Frida Bergqvist

Foto: Natalie Greppi

Operastudenter kandidatnivå 2019–2022

Fr v: Helena Hedman, Viktoria Karlsson, Victor Ternvall, Agnes Thörn, Ellinor Romin, Hedda Lund Andersen.

Foto: Natalie Greppi

Operastudenter kandidatnivå 2018–2021

Stående fr v: Sally Svensson, Elin Jakobsson
Sittande fr v: Ingrid Berg, Eric Schoeffler, Jenny Viklund, Amanda Lodding
Ej på bild: Jakob Antonér