Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska

Flerspråkighet som tillgång och utmaning.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet har tillsammans med Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet (projektledare) och Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet fått medel från Vetenskapsrådet för en forskarskola ämnad för lärarutbildare. Forskarskolan Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning är nationell och har totalt nio doktorander, varav fyra vid IPS.

Forskarskolan startade i augusti 2018 och avslutas efter åtta terminer, alltså under 2022. Kurser och avhandlingsarbete behandlar lärande, undervisning och bedömning med avseende främst på svenska och engelska i flerspråkighetsperspektiv, ur individuella såväl som samhälleliga perspektiv. Forskarskolans har tre obligatoriska kurser som läses av alla. Därtill kommer kurser vid respektive lärosäte. Innehållet och omfånget i dessa kurser varierar beroende på vilket lärosäte man är antagen till. Utbildningen leder till doktorsexamen i språkdidaktik, pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik, språklig inriktning. För mer information se forskarskolans webbsida.


Forskarskolan SEMLA (Stockholms universitet)
 

Forskarskolans webbsida Stockholms universitet (engelsk)