Länkstig

Journalistpanelen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2012 - pågående
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Journalistpanelen är en webbpanel med svenska journalister. Syftet med panelen är att belysa hur journalister ser på sig själva, samhället, sin yrkesroll och medieutvecklingen. Panelen genomförs av SOM-institutet i samverkan med Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).
Den första enkätundersökningen från Journalistpanelen genomfördes 2012, och sedan dess har en eller två undersökningar genomförts varje år.

Deltagare

Deltagarna i Journalistpanelen bjuds ca två gånger per år in till att besvara en webbenkät. Längden på enkäterna varierar mellan 5 och 15 minuter.

Deltagande i Journalistpanelen är helt frivilligt och det går när som helst att avbryta sitt deltagande. Deltagarnas personuppgifter behandlas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Samtliga uppgifter behandlas konfidentiellt och svaren skyddas genom pseudonymisering. Det innebär att inga enskilda journalister går att identifiera i datamaterialet eller i de sammanställningar och analyser som presenteras.

Genomförda undersökningar

Läs mer om genomförda undersökningar här.
 

Vill du vara med?

Vill du vara med och bidra till svensk forskning om journalister och journalistik? Då är du välkommen att göra en intresseanmälan via länken nedan.

Samverkan

Datamaterialet utgör ett viktigt underlag för den svenska journalistikforskningen och det finns möjlighet för forskare att ställa frågor till Journalistpanelen. Kostnaden för samverkan varierar beroende på frågornas omfång. Anmäl ditt intresse och ta reda på mer via länken nedan.