Länkstig

Elina Lindgren

Forskare

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Undersökningsledare, bitr

SOM-institutet
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Elina Lindgren

Presentation

Doktorerade i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 2018. Sedan september 2019 anställd som postdoktor i projektet "kunskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel" vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation.

Forskningsområde

Politisk kommunikation och effekter på människors uppfattningar om verkligheten, och på politiska attityder.

Framing- och argumentationsteori.

Surveymetodologi.

Nuvarande forskning

Spridande av misinformation i nyhets- och sociala medier, förtroende för medier, och orsaker till kunskapsresistens.

Framing av konsensusfrågor i opinionsundersökningar, och effekter på utfall.

Subjektiva tolkningar av mittenvärdet i Likert-skalor i webb-baserade attitydenkäter.