Länkstig

Jakob Ahlbom

Forskare, biträdande

Statsvetenskapliga
institutionen
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B504
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Jakob Ahlbom

Jakob Ahlbom är doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och knuten till Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Jakob forskar inom områdena allmän opinion, väljarbeteende, politiska könsskillnader och svenska riksdagsledamöter. Tillsammans med Patrik Öhberg och Henrik Ekengren Oscarsson leder Jakob arbetet med Riksdagsundersökningen – och var tillsammans med nämnda forskare redaktör för antologin Folkviljans förverkligare (2022) baserad på Riksdagsundersökningen 2018.

Jakobs avhandling undersöker hur politiska värderingar, åsikter och uppfattningar struktureras på individuell och allmän nivå.