Länkstig

Fredrik Lavén

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Fax
031-786 26 16
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J519
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Fredrik Lavén

Fredrik Lavén arbetar som forskare och lärare inom företagsekonomi och särskilt management- och organisationsstudier. Hans övergripande forskningsintresse rör organisering, innovation, strategi och organisatorisk förändring. Flera av hans studier har fokuserat på relationer mellan planer och handling i organisering.

Efter att Fredrik avlagt en B.Com. Honours examen i Business Studies vid University of Edinburgh 2002, skrev han en doktorsavhandling om hur innovationspolicy omsätts i praktiken. Avhandlingen försvarades vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2008. Därefter genomförde han tillsammans med kollegor på Handelshögskolan en uppföljningsstudie som jämförde olika innovationsinitiativ. Fredrik ledde sedan ett VINNOVA-projekt om hur kompetensstandards och valideringsmetoder omsätts i praktiken och har deltagit i flera forskningsprojekt om arbetsmarknadens omstrukturering. Hans nuvarande forskning fokuserar på två områden: 1) organisering av innovation med särskilt fokus på förnyelsebar energi, och 2) organisatorisk förändring och omstrukturering på arbetsmarknaden.

Fredrik har varit gästforskare vid två tillfällen, 2011 var han visiting fellow vid the Institute for Science, Innovation and Society vid the University of Oxford och 2013 var han visiting scholar vid the Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) vid Stanford University.

Fredrik undervisar och leder kurser på magister och masternivå. Han arbetar även med uppdragsutbildning vid Handelshögskolans Executive MBA och andra företagsinterna program. Fredriks nuvarande undervisningsområden inkluderar: Strategi och organisation, scenarioplanering, innovation management och policy, affärsförnyelse, samt organisatoriskt lärande och förändring.

Vid sidan av sitt engagemang inom akademin är Fredrik även associerad konsult vid NormannPartners, ett forskningsnära managementkonsultföretag som fokuserar på strategisk förnyelse, scenarioutveckling och affärsinnovation.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Organizing, innovation, business development, renewable energy, strategy and organizational change

Pågående forskning

  • Implementing building-integrated solar electricity: obstacles and opportunities in practice, 2017-01 - 2020-12

Undervisningsområden

  • Strategy and organization, innovation management and policy, business renewal, organizational learning and change.