Länkstig

Ulla Eriksson-Zetterquist

Professor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Professor

Gothenburg Research Institute,
GRI
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Ulla Eriksson-Zetterquist

Ulla Eriksson-Zetterquist, civ. ek., fil. dr., är sedan 2010 professor i företagsekonomi, särskild inriktning mot organisation och management, och verksam vid GRI. Hon disputerade 2000 vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och hon blev docent i företagsekonomi vid GRI 2007. Sedan 2012 är hon verksam som föreståndare vid GRI. Under 2014 och 2015 var hon ordförande i Föreningen Företagsekonomi i Sverige. Hon har varit associerad redaktör för tidskriften Gender, Work and Organization (ABS3) mellan 2004 och 2020. Fån och med år 2017 är hon ansvarig för forskningsprogrammet Managing Digital Transformations.

Hennes forskningsintressen rör organisering, speciellt teknik, styrformer inom professionella organisationer, mångfald och inkludering. Dessa teman har hon bland annat studerat inom privat såväl som offentlig sektor, framför allt inom multinationella företag med fokus på snabbrörliga konsumentvaror, inom bilindustrin, inom skolan, och inom Försvarsmakten. Studiernas resultat är belysta i en rad artiklar publicerade i organisationsteoretiska tidskrifter, i böcker och i lärobocker inom området organisationsteori och management. Hennes senaste bok är samförfattad med Magnus Hansson och Fredrik Nilsson (2020) och har titeln Theories and perspectives in Swedish Business Administration Studies.

Sedan 2020 är hon ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, avd 6

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Management
  • Organizing
  • Digitalisation
  • Collegiality
  • Diversity/inclusion

Undervisningsområden

  • Culture, institutional theory
  • Organization theory history
  • Methodology
  • Management, Leadership