Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Emma Ek Österberg

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A213
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Emma Ek Österberg

 

Om Emma Ek Österberg Emma Ek Österberg är fil dr i offentlig förvaltning. Hennes forskning rör styrning, organisering och redovisning i offentlig sektor med särskilt intresse för hur förvaltningspolitiska idéer och reformer översätts till praktik. Emma har i sin forskning bland annat studerat granskning i olika former (statlig tillsyn, revision och utvärdering) med fokus på hur offentliga verksamheter görs mät- och granskningsbara. Hon har också studerat marknadsskapande och upphandling med studier inom till exempel transportsektorn och äldreomsorgen.

 

Forskningsprojekt I ett pågående forskningsprogram "Organizing integration" (finansierat av Forte) studerar Emma arbetsmarknadsintegration, med särskilt fokus på sysselsättningskrav i upphandling . Studien tar avstamp i lokal (kommunal) praktik där sociala värden omformas i kravställande i anbudsförfaranden och där en mängd aktörer involveras i upphandlingsprocessen. Studien uppmärksammar också förvaltningspolitiska utvecklingstendenser och hur lokala praktiker skalas upp och sprids mellan kommuner. 

I ett annat pågående projekt "Organizing for auditing" (finansierat av Riksbankens jubileumsfond) med forskare från olika discipliner studerar Emma organisering av granskning i äldreomsorgen med särskilt fokus på frågor om organisering, multipla ansvarighetsrelationer och mått/mätning. Projektet följer delvis upp en tidigare studie om granskning och granskningsbarhet i skola och äldreomsorg (presenterad 2012 i doktorsavhandlingen "De granskade").

I ett nyligen avslutat projekt ”Trafikverket – en modern myndighet” (2013-2017) ingick Emma i en forskargrupp som studerade det nybildade Trafikverkets vidsträckta reform- och styrningsambitioner. I centrum för Emmas studier stod beställarrollen och försöken att upphandla byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar på ett så effektivt sätt och samtidigt verka för ökad produktivitet och innovation på anläggningsmarknaden.

Emma har också i flera projekt studerat kommunal revision, med särskilt fokus på verksamhetsrevision. Bland annat studerade hon, inom ramen för det Nationella kommunforskningsprogrammet, revisionsanvändning med fokus på såväl revisionens uppdragsgivare (kommunfullmäktige) som de reviderade verksamheterna.

 

Undervisning Emma är delaktig i undervisning på Förvaltningshögskolans kandidat- och mastersprogram och inom uppdragsutbildning.  Hon är kursansvarig för en kurs på mastersprogrammet i offentlig förvaltning i "Styrning och revision" samt för uppsatskursen på kandidatnivå "Kandidatuppsats i offentlig förvaltning".

 

Samverkan Emma är engagerad i Förvaltningshögskolans uppdragsutbildning och deltar också regelbundet i . Forskningsmässigt samverkar hon i flera nätverk, bland annat ett nätverk för forskning om offentlig sektor (NOOS).