Länkstig

Pär Rylander

Universitetslektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen C Insikten C1 12
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Pär Rylander

Fil. Mag i Psykologi (2007) Fil. Dok. i Idrottsvetenskap (2014)

Rent generellt är jag intresserad av varför människor gör som de gör. Detta ägnar jag mig åt främst i relation till ledarskap inom idrott (men även i andra sammanhang). Jag finner även expertis, prestationsutveckling, lärande, frågor om makt och inflytande, personlighetspsykologi, bollkänsla, gruppdynamik, team, indoktrinering, psykometri, mätlära och epistemologi vara spännande områden. Jag är myndighetsutövare och undervisar på flera av institutionens program i ämnen som ledarskap, socialpsykologi och metod. 2014 disputerade jag med avhandlingen ”Tränares makt över spelare i lagidrotter – sett ur French & Ravens maktbasteori”.

Jag är medlem i forskartemagruppen SCOPE. http://iki.gu.se/forskning/sport-coaching-and-physical-education. "Svensk tränarskapsforskning - Referenslista"