Länkstig

Jennifer Strand

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Jennifer Strand

Undervisning

Jag har ett lektorat i kvalitativ metod. Min undervisning i metod sker på grund- och avancerad nivå, samt på psykologprogramet och på forskarutbildningen. Jag undervisar också i ämnen som psykisk ohälsa och utvecklingspsykologi, främst anknytning i teori och praktik. Jag är kursledare för en kurs på psykologprogramet, två kurser på avancerad nivå, samt för en kurs på forskarutbildningen. Jag handleder även uppsatser på grund- och avancerad nivå, på psykologprogramet, psykoterapiutbildningen samt på en kurs på forskarnivå.

Forskningsintresse

Mitt forskningsfokus rör psykiatri/psykiatriska diagnoser ur ett psykologisk persektiv.

Forskningsområden

- Psykiatriska diagnoser utifrån ett upplevelsebaserat perspektiv

- Psykossjukdomar

- Psykisk ohälsa ur ett familjeperspektiv

- Effekter av medicinsk behandling på föräldraförmåga

- Patienter i psykiatrin - varför uteblir de från psykologisk behandling?

- Barn som genomgått traumafokuserad KBT för bevittnat våld