Länkstig

Jennifer Strand

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Jennifer Strand

Undervisning

Jag har ett lektorat i kvalitativ metod. Min undervisning i metod sker på grund- och avancerad nivå, samt på psykologprogrammet och på forskarutbildningen. Jag undervisar också i utvecklingspsykologi och psykisk ohälsa/psykiatriska diagnoser ur ett psykologiskt perspektiv. Jag handleder uppsatser med tydlig klinisk förankring.

Forskningsintresse

Mitt forskningsfokus rör psykiatri/psykiatriska diagnoser ur ett psykologisk perspektiv.

Forskningsområden

- Psykiatriska diagnoser/psykisk ohälsa

- Psykologisk behandling

- Interventioner i psykiatrin

- Psykisk ohälsa och familj

- Effekter av psykofarmaka

- Trauma och traumabehandling

- Anknytningsteori och mentaliseringsförmåga