Länkstig

Victoria Helen Rolfe

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Victoria Helen Rolfe

Jag disputerade 2021 med avhandlingen Exploring socioeconomic inequality in educational opportunity and outcomes in Sweden and beyond. Min dokotorandsarbet skrevs inom inom forskningsprojektet Förändrade möjligheter att lära: Svenska elevers resultat i storskaliga internationella studier över tid.

FORSKNINGSINTERESSEN

Mitt forskningsintresse inkludera jämlikhet inom utbildning, pedagogisk mätning och Opportunity to Learn eller ”möjlighet att lära”. Mitt nuvarande fokus är studiet av ojämlikhet i utbildning i Sverige ur ett longitudinellt perspektiv.

FORSKNINGSMILJÖER OCH PROJECT

Nuvarande

Forskning om Utbildningsresultat (FUR)

Utvärdering Genom Uppföljning (UGU)

Longitudinella data för studier av ojämlikhet i skolan (MapIE)

Tidigare.

CHANCE - Utbildningsreformer för gymnasieskolan under två årtionden: Konsekvenser för fördelning av resurser, rekrytering och utbildningsresultat

CHOICE - Förändrade möjligheter att lära: Svenska elevers resultat i storskaliga internationella studier över tid