Länkstig

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg
Leveransadress
Magasinsgatan 34


Om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) bedriver forskning, utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik.

Centrala intresseområden vid institutionen rör utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor.

En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi erbjuder även utbildning på kandidat-, magister-, master- och forskarnivå inom våra utbildningsområden: pedagogik som vetenskap, arbetslivets pedagogik, pedagogiskt ledarskap, kommunikation, skolutveckling, didaktik och undervisning.