Länkstig

Deborah Siebecke

Om Deborah Siebecke

Jag är doktorand i forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem (Assessment of Knowledge in Educational Systems – a national doctoral school for teacher educators, ASSESS) vid Institution för pedagogik och specialpedagogik. Dessutom är jag med i forskningsmiljön Förutsättningar, Utbildning och Resultat (FUR).

Viktiga intressen i min forskning är likvärdighet, akademisk resiliens och välbefinnande.

Utbildning

M. Sc. i Utbildning med inriktning mot pedagogisk forskning, Göteborgs universitet

B.A. i Utbildningsvetenskap, University of Münster, Tyskland