Länkstig

Deborah Siebecke

Om Deborah Siebecke

Jag är doktorand i forskarskolan ASSESS med inriktning mot kunskapsmätningar inom utbildningssystem (eng. akronym ASSESS, Assessment of Knowledge in Educational Systems – a national doctoral school for teacher educators) vid Institution för pedagogik och specialpedagogik. Dessutom är jag med i forskningsmiljön Förutsättningar, Utbildning och Resultat (FUR). Jag är ordförande i doktorandrådet vid utbildningsvetenskapliga fakulteten (2023/24), där jag tidigare var vice ordförande under 2022/23 och sekreterare under 2021/22.

Viktiga intressen i min forskning är likvärdighet, akademisk resiliens och välbefinnande. Mina handledare är Kajsa Yang Hansen och Maria Jarl.

Utbildning

M. Sc. i Utbildning med inriktning mot pedagogisk forskning, Göteborgs universitet

B.A. i Utbildningsvetenskap, University of Münster, Tyskland