Länkstig

Marcus Warnby

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 338
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marcus Warnby

Fr o m mitten av april återgår jag till min heltidstjänst på IPS efter några års doktorandstudier i Stockholm.

Undervisningsintresse: Pedagogik, bedömning, läroplansteori, utbildningsledarskap, skolutveckling, språkdidaktik, specialpedagogik, bl.a.

Bakgrund: Började som gymnasielärare 1999, i franska, svenska och latin, och har under omgångar haft kombinationstjänster med gymnasiet och lärarutbildningen (Sthlm och Gbg). Under åren 2008-2012 var jag ansvarig för de nationella provmaterialen i franska här på GU, inom ramen för NAFS-projektet. Rektor sedan 2012. Avlagd rektorsexamen 2015. Grundskolerektor under åren 2012-2017. Studierektor för specialpedagogik på institutionen under hösten 2017. Våren 2018 viceprefekt för lärarutbildning. Hösten 2018 påbörjade jag doktorandstudier vid Institutionen för ämnesdidaktik vid SU. Disputation 31 mars 2023.