Länkstig

Marcus Warnby

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Fax
031-786 23 80
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 338
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marcus Warnby

Jag arbetar 50% som viceprefekt för lärarutbildning och 50% som universitetsadjunkt inom NAFS och lärarutbildningen.

Undervisningsintresse: Pedagogik, bedömning, läroplansteori, utbildningsledarskap, skolutveckling, specialpedagogik, språkdidaktik, bl.a.

Bakgrund: Gymnasielärare i franska, svenska och latin och har under omgångar haft kombinationstjänster med gymnasiet och lärarutbildningen (Sthlm och Gbg). Under åren 2008-2012 var jag ansvarig för de nationella provmaterialen i franska här på GU, inom ramen för NAFS-projektet. Rektor sedan 2012. Avlagd rektorsexamen 2015. Varit studierektor för specialpedagogik på institutionen.