Yi Ding

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
E-post
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Yi Ding

Jag är anställd som doktorand i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik sedan hösten 2019.

Mina forskningsintressen inkluderar pedagogisk mätning, storskaliga bedömningar av utbildningssystem och internationellt jämförande pedagogik. Mitt doktorandprojekt handlar om mätningen om matematisk självuppfattning och självtillit, och förhållandet mellan dessa två konstruktioner och matematikprestationer.

Mina handledare är Alli Klapp och Kajsa Yang Hansen.