Yi Ding

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
E-post
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Yi Ding

Jag är anställd som doktorand i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik sedan hösten 2019.

Mina forskningsintressen inkluderar pedagogisk och kulturell psykologi, pedagogisk mätning och jämförande utbildning. Min avhandling The Self in the School Context: Mathematics Self-concept and Self-efficacy in PISA handlar om mätning av självtillit och självuppfattning i matematik och sambanden mellan dessa två begrepp och matematikprestationer i olika grupper, med hänsyn tagen till elev- och skolkaraktärer (t.ex. socioekonomisk status, kön, migrationsbakgrund och typer av skolor).

FORSKNINGSMILJÖ OCH PROJEKT

Förutsättningar Utbildning Resultat, FUR | Göteborgs universitet (gu.se)

Kollegiet Förutsättningar, Utbildning och Resultat | Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet (gu.se)

Longitudinella data för studier av ojämlikhet i skolan (MapIE) | Göteborgs universitet (gu.se)