Länkstig

Mathias Färdigh

Universitetslektor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Mathias Färdigh

Mathias A. Färdigh är filosofie doktor i journalistik och masskommunikation och verksam som forskare och lärare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) samt vid Quality of Government Institute (QoG), Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universtitet. Mathias disputerade i december 2013 med avhandlingen What’s the Use of a Free Media? The Role of Media in Curbing Corruption and Promoting Quality of Government.

Bakgrund

Färdigh har en fil. magisterexamen i statsvetenskap och en fil. kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Forskningsintresse

Färdighs forskning vid QoG institutet och JMG är inriktad mot olika aspekter av förhållandet mellan medier och politiska institutioners kvalité.

Övriga forskningsområden Färdigh är intresserad av är bland annat pressfrihet, korruption, mediernas effekter, tidningsläsning, flerkanalspublicering, politisk kommunikation och opinionsbildning.

Undervisning

Färdigh undervisar på ett flertal kurser på både grund och avancerad nivå inom ramen för journalistprogrammet, medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap och globala studier. Hans undervisning fokuserar i huvudsak på kvantitativa metoder, komparativa studier och uppsatshandledning.

Färdigh är kursansvarig för kurserna ”Forskning om journalistik” (JU1141), Journalistikgranskning (JU1532) vid journalistutbildningen samt för masterskursen ”Media, Journalism and Global Studies” (SF2223), ett samarbete mellan JMG och Institutionen för globala studier.

Bilder

Fler bilder, även högupplösta, finns i universitets bilddatabas. Sök på personens namn eller på JMG.