Länkstig

Att anpassa sig till klimatet: emotioner och narrativ i miljörörelsen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 999 169
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Värmeböljan sommaren 2018 visade att katastrofbetonade klimatförändringar inte längre tillhör en avlägsen framtid utan redan pågår och är på väg att bli en del av vår vardag. Insikter om denna förändring kan ses också i att delar av miljörörelsens fokus har skiftat från förhindrande av klimatkatastrofen till hur vi kan leva med den. I projektet undersöker vi det meningsskapande och de känslomässiga processer som vägleder den här typen av miljöaktivism. Vi fokuserar på två i Sverige verksamma organisationer som utifrån olika emotionella hållningar och handlingsstrategier formulerar berättelser om den pågående katastrofen: Omställningsrörelsen och DarkMountain-projektet. Genom att analysera deras texter och bilder, intervjuer med aktivister och anteckningar från deltagarobservationer vid sammankomster, vill vi undersöka deras narrativ etc