Göteborgs universitet
Länkstig

Nordisk jämställdhetsfond

Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar.

Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljning av resultat. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, som är placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning.