Göteborgs universitet
Länkstig

Nordisk antologi om sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. Vi har under de senaste åren producerat och sammanställt kunskap på området, som visat på problemets omfattning och komplexitet, samt pekat på ytterligare kunskapsbehov.

För att fortsätta bidra till att möta de problem som genusbaserad utsatthet medför producerar vi en nordisk antologi, som breddar kunskapen om sexuella trakasserier och sätter frågan i ett större sammanhang. Boken är initierad, redigerad och finansierad av Sekretariatet och NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, som ett led vårt arbete med att ta fram och sprida kunskap om sexuella trakasserier, nationellt, i Norden och internationellt.

Antologin öppnar för nya förståelser av sexuella trakasserier genom att sammanföra forskare, författare och beslutsfattare i Norden. Den frågar vilken roll juridiska ramverk kan och bör spela i förebyggande syfte och väcker frågor om hur bilden av nordiska stater – som jämställda, färgblinda och med stark välfärd – påverkar arbetet mot sexuella trakasserier i regionen.

Genom att reflektera kring definitioner av rättvisa, våld, exploatering och arbete, erbjuder antologin kunskap av betydelse för alla som arbetar för att förebygga sexuella trakasserier, genom forskning, beslutsfattande eller i vardagen.

Antologin publiceras 2023 av det brittiska förlaget Policy Press. 

Här kan du läsa mer om vårt arbete kopplat till sexuella trakasserier

Vi samverkar med
Nordiska ministerrådet, förlaget Policy Press och arrangemangen genomförs i samarbete med skribenter och nationella aktörer, såsom RIKK, Institute for Gender, Equality and Difference vid Islands universitet.

Publicerat i ämnet

Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region
(länk till publikationen på Policy Press)

Författare: Sumaya Jirde Ali, Silas Aliki, Hildur Fjóla Antonsdóttir, Elin Bjarnegård, Dolores Calvo, Paulina de los Reyes, Åsa Eldén, Anne Hellum, Anne Laure Humbert, Mads Ananda Lodahl, Silje Lundgren, Maja Lundqvist, Heta Mulari, Angelica Simonsson, Lea Skewes, Sigbjørn Skåden, Sofia Strid och Kajsa Widegren (2023)

Redaktörer: Maja Lundqvist, Angelica Simonsson och Kajsa Widegren.

Boken finns tillgänglig i bokhandeln och via förlaget Policy Press/Bristol University Press samt som OpenAccess. 

Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor (PDF)
Författare: Rudolfsson, Lisa, Dahlman-Wright, Karin, Löfgren, Lotta, Toropova, Anna och Björklund, Christina (2022)
Utgivare: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet
Sidor: 50
Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i svenskt och nordiskt arbetsliv – en forskningsöversikt (PDF)
Författare: Simonsson, Angelica (2020)
Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning för Kantar Sifo
Sidor: 90
Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study (PDF)
Authors: Magnusson Hanson, Linda L., Nyberg, Anna, Mittendorfer-Rutz, Ellenor, Bondestam, Fredrik, Madsen and Ida E. H. (2020)
Publisher: Bmj-British Medical Journal. 370
Pages: 8
Sexuellt trakasserad på jobbet. En nordisk forskningsöversikt (PDF)
Författare: Svensson, Malin (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 79
Tillgänglig version av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2020-511/
Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet (PDF)
Författare: Måwe, Ida (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 15
Sexual Harassment in Higher Education. A Systematic Review (PDF)
Authors: Bondestam, Fredrik and Lundqvist, Maja (2020)
Publisher: European Journal of Higher Education. 10:4, s. 397-419
Pages: 24
Sexual Harassment in the Research and Higher Education Sector (PDF)
Authors: Lundqvist, Maja (2020) in cooperation with the subgroup on Gender Harassment in Academia
Publisher: European Research Area and Innovation Committee, ERAC
Pages: 74
Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (PDF)
Författare: Lundqvist, Maja och Bondestam, Fredrik (2019)
Utgivare: Universitets- och högskolerådet
Sidor: 92
Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt (PDF)
Författare: Bondestam, Fredrik och Lundqvist, Maja (2018)
Utgivare: Vetenskapsrådet
Sidor: 116