Länkstig

Ryggmärgens fysiologi och motorisk kontroll

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Forskningsverksamheten är inriktad mot funktionella nätverk av nervceller i ryggmärgen och hur dessa bidrar till både reflexer och viljemässiga rörelser. Projekten syftar till att förstå hur nervceller i ryggmärgen integrerar information från muskler och hud med kommando från hjärna och hjärnstam och hur information från ryggmärgen sedan vidarebefordras till lillhjärnan för att åstadkomma korrekta rörelser. Pågående projekt just nu fokuserar på den plasticitet i nervtrådar som uppträder i samband med transkraniell och transspinal stimulering vid rehabilitering av motoriska bortfall.
Forskargruppen använder huvudsakligen elektrofysiologisk metodik som kombineras med immunohistokemi och morfologi