Länkstig

Neurobiologin bakom ätbeteenden

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Finansiär
Swedish Research Council, Hjärnfonden, Novonordisk, ALF Gothenburg

Kort beskrivning

Vårt huvudfokus ligger i att kartlägga neuronala signalvägar som reagerar på inre och yttre signaler som styr ätbeteenden.
• Signaler mellan mag-tarm kanalen och hjärnan
• Ghrelin signalering
• Neurobiologin bakom ätstörningar och fetma
• Ätbeteenden (aptit och konsumtion)
• Hunger-, aptit- och matsignaler
• Nutrition och hjärnans hälsa

Vår forskning

Vårt primära forskningsintresse är neurobiologin bakom aptitreglering. Vi vill förstå hur födointag och ätbeteenden regleras. Vi är intresserade sjukdomsmekanismer som leder till fetma och ätstörningar.

Ett av våra huvudfokus handlar om att undersöka effekten av endokrina- och metabola signaler, såsom ghrelin, på nätverk i hjärnan som reglerar födointag. Nätverken inbegriper  delar av hjärnan som reglerar energibalans, belöning och känslor.

Vi bedriver aktivt forskningsprogram som syftar till att förstå hur hormonet ghrelin verkar i hjärnan och hur läkemedel skulle kunna utvecklas mot målprotein inom ghrelinsignaleringens olika delar. Vi kombinerar klassiska beteendestudier med kartläggning av neurokretsar (t.ex. kemogenetik), neuroanatomi och molekylära tekniker i syfte att bättre förstå biologiska händelser på organism-nivå.

Medlemmar