Länkstig

Functional iPSC-based Human Brain and Disease Models

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Vår forskning syftar till att förbättra den fysiologiska relevansen och funktionaliteten hos in vitro-modeller av mänsklig hjärna, vilket fördjupar vår förståelse för mänsklig hjärnutveckling, funktion och dysfunktion.

Vår expertis ligger i att generera iPSC-baserade modeller av mänskliga hjärnceller och använda mikroelektrodarrayer, högkvalitativ avbildning och dataanalys för att bedöma de funktionella och cellulära egenskaperna på flera nivåer.

Vår ambition är att överbrygga klyftan mellan in vitro-modeller och kliniska tillämpningar genom att studera effekterna av läkemedel på hjärncellens funktion och identifiera mekanismer för dysfunktion.

Gruppmedlemmar

Mer info

För mer information om vår forskning, se den engelska sidan: 
Functional iPSC-based Human Brain and Disease Models