Bild
Foto: Line Löken
Länkstig

Circuits for affective touch sensation

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Hur kan signaler från känselsinnets nerver ge upphov till en känsla av smärta eller behaglighet? Med bland annat optisk metodik tittar vi på aktivitet i hjärnans nervkretsar som förmedlar känsel och känsla.

Vår kunskap om hur känseln förmedlar känsla är idag betydande, men det kvarstår viktiga frågor om de kretsar i hjärnan som ligger till grund för beröringsförnimmelser.

Vi använder så kallad fiberfotometri för att optiskt registrera neural aktivitet i genetiskt definierade celler i djupa hjärnområden. Denna metod kombinerar optik med viral teknologi som bär kalciumberoende fluorescerande markörer för aktivitet. Med detta tillvägagångssätt kan vi observera specifika neurala händelser i realtid under beteendemätningar hos fritt rörliga möss. Vårt fokus ligger på att undersöka de neurala kretsar som är viktiga för att utveckla vår förståelse av smärtlindring.

Gruppmedlemmar