Länkstig

Kolinerg anti-inflammatorisk signalering och dess betydelse för hjärt-kärlsjukdom

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Hjärtkärlsjukdom, vanligen manifesterad som hjärtinfarkt eller stroke, är den ledande dödsorsaken i världen. Det över gripande målet med vår forskning är att identifiera nya behandlingssätt för att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdom. Vi undersöker hur det autonoma nervsystemet, den självständiga delen av vårt nervsystem som reglerar te x andning och blodtryck, även kan reglera inflammation vid hjärtkärlsjukdom. Genom att kombinera djurexperimentella studier och studier med patienter kan vi belysa interaktionerna mellan autonoma nervsystemet och immunsystemet från flera olika perspektiv. Kan vi bättre förstå hur autonoma nervsystemet och immunsystemet interagerar kan det öppna upp för nya behandlingsstrategier för en stor grupp människor.

Vår forskning

Hjärtkärlsjukdom, vanligen manifesterad som hjärtinfarkt eller stroke, är den ledande dödsorsaken i världen. Den bakomliggande faktorn är i många fall ateroskleros, åderförfettning. Inflammation är central vid utvecklandet av hjärtkärlsjukdom, inte bara för uppkomsten av ateroskleros utan även i många av de komplikationer som följer, t.ex. efter blodpropp. Det autonoma nervsystemet kan påverka inflammationssvaret vid akuta inflammationer.  Om detta även gäller vid hjärtkärlsjukdom är dock ej känt.

I detta forskningsprojekt studerar vi interaktionerna mellan det autonoma nervsystemet och inflammation. Vi studerar särskilt alfa 7 nikotin receptorn och hur den kan påverka inflammationen som sker i blodkärlets vägg, samt i hjärnan och hjärtat efter en blodpropp. Genom att kombinera djurexperimentella studier och studier med kliniskt material kan vi belysa interaktionerna mellan autonoma nervsystemet och immunsystemet från flera olika perspektiv.

Vår forskargrupp har nyligen visat att alfa 7 nikotin receptorn finns uttryckt i humana åderförfettningsplack och att den har en viktig betydelse för utvecklandet av ateroskleros (Johansson ME et al ATVB 2014, Ulleryd MU Atherosclerosis 2019). En fördjupad kunskap om hur det autonoma nervsystemet interagerar med immunförsvaret och hur detta påverkar sjukdomsutvecklingen öppnar upp för framtida behandlingssätt av dessa sjukdomar.

Gruppmedlemmar

Alumni

  • Maria Hammarlund, PhD
  • Bagmi Pattanaik, PhD
  • Marcus Ulleryd, PhD
  • Saray Gutierrez, PhD
  • Li Jin Yang, MD
  • Jennie Gunnarsson, MD
  • Kajsa Engvall, läkarstudent, amanuens
  • Sara Svahn, MD, PhD