Bild
Linda Engström Ruud i sitt laboratorium
Linda Engström Ruud
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Anti-obesity treatment and the brain

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2026
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Vår forskning syftar till att identifiera och funktionellt karakterisera de neuronala kretsar som hämmar födointag. Fokus ligger på hur långverkande GLP-1 agonister medierar viktnedgång. För detta ändamål använder vi oss av innovativa transgena modeller i mus, kemo- och optogenetik, multiplex immunofluorescence och RNAscope. Resultaten förväntas bidra till en utökad grundläggande förståelse för hur hjärnan reglerar vår kroppsvikt, och till förbättrad framtida farmakologisk behandling av fetma.

Övergripande mål

Det övergripande målet för gruppens forskning är att förstå hur hjärnan kan hämma födointag och orsaka viktnedgång.

Aktuellt projekt

GLP-1-analogers effekt på neuronala kretsar

Det aktuella projektet just nu rör hur farmakologisk behandling av övervikt och fetma fungerar rent mekanistiskt i hjärnan. Detta är viktigt att studera, då övervikt och fetma bidrar till utvecklingen av ett flertal sjukdomar såsom typ 2-diabetes, kardiovaskulär sjukdom, cancer och artrit. Bara i Sverige uppgår kostnaden för fetma-relaterade sjukdomar till ca 70 miljarder kr per år.

GLP-1-analoger är en relativt ny grupp av läkemedel som har visat sig ha en mycket effektiv viktsänkande effekt, som man vet medieras av hjärnan. Det är dock oklart hur dessa läkemedel verkar på hjärnan och vilka neuronala strukturer som är involverade. Man tror att både kretsar som reglerar mättnad och belöning är involverade. Det är av stor vikt att utröna hur dessa läkemedel fungerar, för att i framtiden kunna utveckla ännu mer effektiva behandlingsstrategier

Syfte

Syftet med det här projektet är att identifiera hur långverkande GLP-1-analoger verkar i hjärnan för att orsaka viktnedgång.

Metod

Vi arbetar med både konventionella Cre-linjer och aktivitetsbaserat Cre-uttryck för att identifiera och manipulera neuroner som svarar på GLP-1-analoger. Vi kommer att använda t.ex. kemo- och optogenetik för att aktivera eller hämma identifierade nervcellspopulationer för att påvisa deras roll i att mediera effekten av långverkande GLP-1-analoger. Funktionella in vivo-försök i mus kompletteras med modern histologi och imaging.

RNAscope i kombination med immunofluorescens visar på kroniskt aktiverade neuron (gul inmärkning) i centrala laterala amygdala vid behandling med en långverkande GLP-1-analog. Inmärkning i cyan och magenta visar mRNA som representerar två olika typer av ne

Gruppmedlemmar

Linda Engström Ruud

PhD, forskare, forskargruppsledare

Júlia Teixidor Deulofeu

MSc, doktorand

Sebastian Blid Sköldheden

Doktorand

Andrej Feješ  Doktorand (Institutet för molekylär biomedicin, universitetet i Bratislava, SAIA-finansierat utbyte)

Finansiärer

  • Novo Nordisk Foundation: Excellence Emerging Investigator Grant within Endocrinology and Metabolism 2021
  • Vetenskapsrådet: Etableringsbidrag 2020